[1]
Arbea, A. 2003. VIRGILIO SEGÚN JUAN PABLO II. Onomázein . 8 (dic. 2003), 233–245. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.8.13.