Arbea, A. (2003). VIRGILIO SEGÚN JUAN PABLO II. Onomázein, (8), 233–245. https://doi.org/10.7764/onomazein.8.13