Felíu Arquiola, E. (2023). Concordancia plural en verbos construidos con cláusulas de infinitivo como sujeto: ¿un caso de cosubordinación central?. Onomázein, (59), 198–228. https://doi.org/10.7764/onomazein.59.11