Arbea, Antonio. 2003. «VIRGILIO SEGÚN JUAN PABLO II». Onomázein, n.º 8 (diciembre):233-45. https://doi.org/10.7764/onomazein.8.13.