Karimipour, Amir, y Shahla Sharifi. 2023. «The Analysis of Finite Raising Constructions in Ilami Kurdish». Onomázein, n.º 60 (agosto):01-14. https://doi.org/10.7764/onomazein.60.01.