Akbari, Alireza, y Mohsen Shahrokhi. 2023. «Open-Access Vs. Paywalled Journals in Translation and Interpreting Studies: Is It the Time to Abolish Stumbling Blocks?». Onomázein, n.º 60 (agosto):54-69. https://doi.org/10.7764/onomazein.60.04.