Felíu Arquiola, E. (2023) «Concordancia plural en verbos construidos con cláusulas de infinitivo como sujeto: ¿un caso de cosubordinación central?», Onomázein , (59), pp. 198–228. doi: 10.7764/onomazein.59.11.